PROJEKT OSOBNÍ PŘÍBĚHY

VĚDOMÉ SETKÁVÁNÍ - VĚDOMÁ KONVERZACE - VĚDOMÉ NASLOUCHÁNÍ

Každý v této době prochází svým osobním příběhem transformace. Někdo mu jde naproti vědomě, s někým je máváno bez jeho souhlasu a někdo se jen diví, co vše se mu děje, opakuje...neví...

Tento projet vznikl, aby podpořil a inspiroval bytosti mezi sebou vzájemně. Ten kdo prošel životní zkouškou, obratem, může svým příkladem v dalších bytostech zapálit oheň touhy ke změně.

Teď aktuálně Projekt Michaely Meery:

Rozhovory S...inspirujícimi lidmi

V této době informací se stává vyprávění osobního příběhu důkazem, který se nám ihned vpisuje do těla. Záměrem je znovu-navázát na vědomé předávání zkušeností ústní tradicí. Co více nás může inspirovat a přesvědčit, když slyšíme i vidíme osobu, která v sobě nese zápis skutečné proměny.

Vize: pro Plnohodný život mužů, žen a dětí

Tato vize se snášela celé tři roky od vzniku projektu PIZZETKY. Záměrem je podpořit skutkem nás všechny, kteří konáme mnoho podnětného pro nás všechny, aby se nám žilo svobodně, lépe a šťastně.

První spontánní akcí byla dražba Pizzetek, založení základního kamene pro první větší projekt roku 2016.

“ Viďme ženy, které vědomě tvoří.”

Záměr této VIZE je naplnit ji, a to určitými reálnými aktivitami – Uměleckými díly, které se během tohoto roku vytvoří a představí veřejnosti.

Vědomé tvořící ženy naší vlasti,….ženy, tvořící mnohdy už mnoho let. 

Vnímám, že každá z nás…tím, jak koná, přináší bytostem a do celé rodiny štěstí..

TO JE plno-hodnotné pro vyvážení rozštěpeného světa a “postupné" uznání ženského principu v každé bytosti. A záměrem je tento princip, tento celek - tuto sílu přes vědomé dílo vyzářit ven i více do veřejnosti. Postupně se dějí podobné aktivity a tato VIZE je takovým Univerzálním pro všechny…....tak jako Pizzetka, která spojuje ženy napříč vyznáním, věkem, různýchi odlišností…

A záměrem Pizzetek je zvědomění ženskosti, spojení dělohy & srdce a tím postupně otáčet pozornost k podstatě Kdo Jsem. Tato podstata je základ pro vědomý život ve všech tělech.Snesla se 3-4 díla, na které se v průběhu půl roku budou různými formami vytvářet finanční fondy pro jejich vznik a šíření. Zatím konkrétně nemohu sdělit, o jaká díla jde, neb je to velmi křehké a prvotní je držet energii záměru a celé vize.

Postupně se vše otevře a jsou vítané jakékoli propojení i z vaší strany...vše se děje samo, bez úsilí…pro štěstí všech.