VII. Ročník Akademie ESENCE POZOROVATELKY PRAHA-BRNO 2023/ 2024

 
 ESENCE POZOROVATELKY- Vzdělávací Duchovní Systém pro ženy
 

                          PRAHA - 28.10. 2023 - 18.9. 2024                           BRNO - 14.10. 2023 - 3.9. 2024

Zakladatelka a průvodkyně Mgr.A. Michaela Meera
 

Akademie Esence Pozorovatelky se otevírá již po sedmé a poprvé i na Moravě v Brně.

Víceúrovňová škola pro začlenění duchovních principů do všedního dne a způsobu života.

Pracuje se na všem, co brání prožívání Prvotního Stavu. Klade se důraz na Pravdu, obyčejnost, soucit, laskavost, pokoru, kultivaci rozlišovací schopnosti i sebe odhalení mysli. Láskyplně pravdivý a neposuzující individuální přístup ke každé ženě, k jejímu tempu. Je velice pomáháno k opření se o sebe samu, ne o vnější autority. Je vedeno, aby se neodděloval obyčejný život od duchovního a obráceně. Nadhled a humor- to je perpetuum mobile této školy, kdy právě tato  lehkost přístupu otevírá i nejzatvrzelejší mysl.

Úplňková setkání v Praze a setkání na novoluní v Brně pro dvě uzavřené skupiny žen, které se mohou vzájemně navštěvovat.

 

M. Meera: "Milé ženy, budeme se intenzivně osobně setkávat 1x měsíčně na úplněk v Praze nebo na novoluní v Brně. Podporu dostenete i v uzavřené skupině přes apliaci SIGNÁL mimo naše pravidelné setkávání, kde se sdílí vše podstatné co se týká vaší cesty Esence Pozorovatelky. Pro každou z vás je ve skupině dostatek prostoru pro vaši individuální práci, sdílení a "moje" velká podpora k vám, abyste mohly vše naučené jednoduše začlenit do každodennosti, a procházet po úrovních vědomí bezpečně a s důvěrou. Je také kladen důraz na práci tak, abyste se staly samostatné cítící i myslící bytosti, aniž byste byly závislé nebo se chytaly vnějších autorit. Můžete navštěvovat jednu nebo obě školy současně.

 

Je to škola víceúrovňová – pracuje se na všem, co BRÁNÍ prožívat přirozený stav. Očišťování charakteru, meditační techniky advaity, konstelační práce, porozumění smrti a postupné umírání ega. Začlenění duchovních principů do života přináší úplně jiný způsob života. Sama Podstata vše mění. My jí jen děláme místo. Uvolňujeme všechny překážky. Na tom můžeme pracovat. A postupně přichází odměna...mnohdy nenápadně. Tu najednou zjišťujeme, že naše mysl už není taková květnatá- ukecaná, naše oči vidí svět průzračněji, naše tělo je citlivější, zažíváme stavy štěstí bez příčiny. Stáváme se laskavostí i soucitem. Naše rozlišovací schopnost je jasnější- skutečně rozeznává Pravdu, iluzi i nevědomost. Bytost se přestává ztotožňovat s tělem, přestává cítit strach. A pokud bytost nepoleví ve vnitřní práci, postupně se prohlubuje natolik, až sama Boží milost převezme vládu a naplní jí. A to je cesta i cíl.

A při tom všem pracujeme, tvoříme, máme vztahy, vykonáváme běžné činnosti, vychováváme děti, atd. Samo nás to pak vede k lepší práci, k lepším vztahům...jak pravil Kristus: „Vše ostatní vám bude přidáno.“, a to je veliká pravda. Avšak aby se tak stalo, je třeba opustit iluze všeho, co nejste, a v tom vám může škola Esence Pozorovatelky pomoci."

* Bude vám pečlivě osvětlena celá cesta po úrovních vědomí, na které budete individuálně vedena. Aby to pro vás bylo co nejvíce přínosné, je třeba osvětlovat cestu ve vašem tempu. Skupina slouží k posilování jednotného záměru pro vnitřní práci, pěstování odvahy, laskavosti a soucitu.    

* Naučíte se skutečně rozlišovat – rozlišovat s velkým R. Naučíte se rozumnět jak funguje vaše mysl. Odhalíte příčiny svých myslících konceptu a z nich vzniklých návyků. Dostanete jednoduché a smysluplné nástroje, které vám v tomto sebeodhalování velice pomohou.

* Dokonalá meditace povstane v dokonale uvolněné mysli. Naučíte se jednoduché techniky přímých meditací prána-jámy, átmavi-čáry, vippassány a sebedotazování, které se neoddělují od života, naopak se hravě do něho zapojí. Tím se mysl uvolní, ztišší a bytost je připravena k hlubší kontemplaci, k"dosažení" úspěchu vnitřního Probuzení.

* Také společné sdílení vede ke klidu mysli, necítíte se na to sama. Máte sestry dharmě, které si vzájemně pomáhají, ale nezachraňují. Zároveň se touto praxí napojujete na řadu osvícených žen, které došli k prozření ještě za svého života. A to je velmi cenné, je nám tím ukázáno, že to jde, skloubit práci i rodinu. A to stojí za to, věnovat sama sobě čas na vnitřní proměnu. 

* Zlepší se stav vašeho těla, mohou zmizet i nemoce, vaše mysl postupně bude utichat, čímž budete postupně prožívat skutečný stav štěstí. Paradox je, že jím dávno jste. Mysl má určitou kapacitu čemu může rozumět a čemu už ne. A stavu bytí rozumět nemůže, to se nedá myslí uchopit. Mysl zastírá Skutečnost, a to má za následek iluze oddělenosti.

* Každý z nás má v sobě osvícení. Všichni máme schopnost zbavit se omezujících myšlenek a emocí a dosáhnout stavu nekonečného vědomí. Je to stav, ve kterém jsme v souladu s veškerou existencí a vším, co je. Možná jsme již na cestě k osvícení, aniž bychom o tom věděli. Vše, co je třeba udělat, je zaměřit se na vnitřní práci a učit se být v souladu s veškerou existencí, být laskaví k sobě i ostatním a prožívat každý moment. Naučme se být součástí všech věcí a objevme v sobě skrytou sílu a moudrost, která se v nás skrývá.

 

Donace za intenzivní celoroční školu:

PRAHA- 25 000,-kč

BRNO- 27 000,-kč/  Brno je dražší z důvodu dojíždění M. Meery do Brna a zpět.

Platbu lze rozdělit do dvou měsíčních splátek. Tento dar je nevratný. Předávaná nauka byla, JE a bude vždy zdarma. Svou štědrostí přispíváte na náklady pro vznik akce, pronájmy, pro moravské ženy- doprava Praha-Brno a zpět, osobní čas M. Meery, který věnuje přípravě, vzdělání a vám. Také je to dar pro rozvoj studia Ponte La Vita a dalším bytostem, které jsou v nouzi a my jim i z těchto aktivit pomáháme. Vaši REZERVACI  vám potvrdíme po uhrazení celé částky nebo 1. splátky. rezervační formuláře najdete úplně dole pod texty.

Platbu můžete uhradit hotově nebo převodem na účet: 2100412191/2010, var. symbol vám pošleme.        Pokud ve vás vyvstane dotaz, nebojte se Michaele Meeře zavolat na tel. 608 860 023 nebo si domluvte osobní schůzku.

Ženy z obou škol mohou navštívit zdarma 1 termín v druhé škole, 
pokud nemohou přijít na termín do své školy.

Pokud cítíte tah pro intenzivní práci na sobě, je možné navštěvovat obě školy současně.
Cena za obě školy je 52 000,-kč.
 V každé škole se bude učit něco jiného, vždy s ohledem na celou skupinu a její nastavení.
Je také v plánu, že se potkáte obě školy během roku.
Termín a místo bude vypsáno dodatečně po domluvě obou skupin.
 

 

Jednotlivé úplňkové termíny a místa setkání

PRAHA 2023/ 2024

Studio Ponte La Vita, Pernerova 11/293, 186 00 Praha 8, Ášramek v Kamenici a SPA

28.10. SO- 10:00 - 19:00 - Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8, 1. patro

28.11. UT - 18:00 - 21:00 - Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8, 1. patro

27.12. ST -18:00 - 21:00 - Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8, 1. patro

25.1. ČT- 18:00 - 21:00 - Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8, 1. patro

24.2. SO- 10:00 - 21:00 - Kamenice -Ládví + SPA Popovičky

25.3. PO - 18:00 - 21:00 - Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8, 1. patro

24.4. ST 18:00 - 21:00 - Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8, 1. patro

23.5. ČT - 18:00 - 21:00 - Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8, 1. patro22

22.6. SO - 10:00-20:00 - Kamenice -Ládví

21.7. NE - 18:00 - 21:00 - Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8, 1. patro

19.8. PO - 18:00 - 21:00 - Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8, 1. patro

18.9. ST - 18:00 - 21:00 - Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8, 1. patro

 

BRNO 2023/ 2024

Prostory budou upřesněny - širší centrum Brna + SPA

14.10. SO- 10:00 - 19:00 - prostor bude upřesněn

13.11. PO - 18:00 - 21:00 - prostor bude upřesněn

13.12. ST -18:00 - 21:00 - prostor bude upřesněn

11.1. ČT- 18:00 - 21:00 - prostor bude upřesněn

9.2. PA- 17:00 - 21:00 - prostor bude upřesněn

10.3. NE - 10:00 - 21:00 - prostor bude upřesněn + SPA

8.4. PO 18:00 - 21:00 - prostor bude upřesněn

8.5. ST - 18:00 - 21:00 - prostor bude upřesněn

6.6. ČT - 18:00-21:00 - prostor bude upřesněn

5.7. SO - 10:00 - 19:00 - prostor bude upřesněn

4.8. NE - 10:00 - 17:00 - prostor bude upřesněn3

3.9. ÚT - 18:00 - 21:00 - prostor bude upřesněn

(Jednotlivé termíny se mohou občas měnit podle domluvy celé skupiny.)

 

Co přináší roční výcvik pro ženy - Esence Pozorovatelky

Spojením s esencí pozorovatelky a zažívat stav Pozorovatele se vyšroubováváte postupně z duálního vnímání světa. Naučíte se rozlišovat, kam dáváte pozornost. Tímto pravidelným tréninkem v sobě přenastavíte mysl do odevzdanosti a bdělosti. Už se "nepatláte" v dualitě řešení emocí, těla, vztahů atd. Přestanete se brát tak vážně a zapojíte do svého života humor. Začnete prožívat stav, že tělo je ve vás. Naučíte se opravdu meditovat. Rozpustíte své návyky a zajeté koleje, které vás neposouvají ke šťastnému životu. Zjistíte, jaká je vaše skutečná vnitřní síla, která dokáže sebeléčit. Také naše děti si přejí, abychom je z tohoto stavu vedli a provázeli.

"Jestliže pravidelně medituji, pozoruji svou mysl, udržuji bdělost v každodennosti, tak se automaticky napojuji na vyšší sílu, Pránu, Boha, prostě na TO, co JSEM. K ČEMU JE TO DOBRÉ? Nejen k tomu, že tím buduji velkou vnitřní sílu svobody, soucit, nenásilí. Vidím také na své sklony a zvyky mysli a jsem odvážná/ý je změnit. Umím skutečně projít svými strachy. A z této vnitřní vzešlé proměny jsem opravdu silná, šťastná bytost, zřu ostatní jako sebe sama. Z tohoto nastavení pak skutečně konám to dobré, ve prospěch všech zúčastněných, jinak už nelze. Prostě TO nepustí dělat blbosti.

Skutečné zastavení mysli velmi prospívá tělu i buňkám. Většinou se nám tak děje v noci, kdy mysl vypínáme, tím automaticky regenurejeme. Pojďme tomu ještě více naproti, svou vlastní pílí a praxí. Je tu řada bytostí, které tímto prošly, mají osobní zlušenost a naučí vás, že každý má sebeléčící schopnost, každý umí být v kontaktu se svými buňkami, každý je umí dělat šťastnými...protože, když jsou buňky šťastné, je tělo zdravé, bytost zažívá vnitřní nepohnutost, ať se děje, co se děje.  I vy můžete být napojení, šťastní, silní, prospěšní pro své okolí. A tím se vlna šíří...více a více takových bytostí mění staré paradigma. Obracejme se na tyto bytosti, je to ku prospěchu všech generací."     

                                                                                                    

     

 

Pár slov od účastnic z předešlých ročníků

 

Martina: Celý výcvik byl pro mě hodně nový, takže nové bylo kromě prodýchávání  a harmonizace jednotlivých čaker vlastně vše :-) Výrazný pro mě byl pohled Za, stav, kdy vidím na situaci a na sebe a vnímám vše jako příběh, kterého jsem a nejsem součástí a technika sebedotazování, kdy se lze dostat postupně do hlubších vrstev.  Na jaře jsem začala vnímat své tělo mnohem propustnější a začala jsem jíst opravdu tak, jak jsem potřebovala. Hodně silná pro mě byla celá druhá polovina výcviku, kdy v souvislosti s naší rodinnou situací se ukazovalo lecos: Vazba na tělo, kdy jsem si uvědomila, proč mám tak silnou vazbu na Liborovo tělo a jak je vše provázané s nepevností mého táty, o kterého jsem se nikdy neměla šanci opřít, resp. nepevnosti mě samotné.  Praxe odevzdanosti v takové síle, kdy s pokorou a důvěrou jsem jen stála a prala se vevnitř tolik...Způsob sledování mysli a  její silné zastavování, když Liborovi stanovili diagnózu. Nechávat se dít a vidět na to, kdy tlačím já, z různých důvodů, a nebo se vše vytvoří samo. Vůbec to, že mnohem víc vidím na to, co se děje. I když to neznamená, že se to dít přestane, ale je na to prostě víc viděno.A totální, pro mě asi nejsilnější Nevím, kdy to zasáhlo moje vnitřní dítě, téma podmiňovaného přijetí, nepřijetí takové jaká jsem, obhajování sebe samotné...bolest, křehkost, zranění, odhalení se...Vnímám, že jdu hodně hluboko.

Za mě veliká vděčnost a dík...
 

Jana: Jana tento rok začala vnímat pravidelnou praxi jako přirozenou součást života. Již to pro ni není úkol typu mělo by se, někdo řekl, musíš. Praxe již není jen pravidelná pranajáma a "plnění" úkolů, ale přichází sama během dne - vnitřní úsměv, jsem tím, otázky kdo ... a další. Jana si díky několika prožitkům uvědomila, že skutečně může svou mysl ovládat, že jí může říci stop, že jí nemusí naslouchat, poslouchat jí, natož jí věřit. Jana si mnohem více uvědomuje své myšlenky, a to co ji teď zajímá je, odkud se berou. Z posledních setkání s Janou silně rezonovalo nekonání a odevzdání. Jana postupně odkrývá, co to pro ni znamená, co jí brání nekonat, odevzdat. Jana si uvědomuje, že její život není již taková dřina, je mnohem radostnější a více plyne. Jana pociťuje mnohem větší klid. Zároveň častěji pociťuje vděčnost a děkuje.

Hana: Když se ohlédnu zpátky, a má paměť má velký dar/nedar si daleko nepamatovat, tak nejsilnější uvědomění pro mě bylo ZAŽÍT si cestu POZOROVATELKY v praxi, tzn. všimnout si toho, co se mi děje, zvědomit si to, pojmenovat si to - tyto prvni fáze mi uz sly celkem i předtím- nyni nove prislo opravdu být s tím bez komentáře,  protoze často mě to ani nikam jinam nepouštělo, občas přišlo také přijetí a vděčnost. 

Také jsem zažila a zažívám stav NEVÍM. Také zažívám chaos. Pozoruji hry mysli i to,jak je často ještě hraju... učím se pojmenovavat dění a emoce pravdivě. S tím zažívám pocit svobody a jednoduchosti. Učím se přijímat u sebe pocity žárlivosti, závisti, pozoruji "svou oběť" a sílu své mysli. Jsem daleko více v klidu a nadhledu, vidím u sebe rozdíl v tom "znát cestu a jít po ní", jak bylo vyřčeno v Matrixu. Zvedomuji si své touhy a to, jak je pro mě stále těžké tyto touhy opustit, protože s nimi mám pocit, že jsem živá. Když si procházím své poznámky za celý rok, žasnu nad tím, co vše z toho, co bylo napsáno před rokem, se událo a jak se k tomu znovu vracím. Očištovani vodou v roce tygra jsem zažila velmi silně a silně zažívám jít na dřeň. Děkuji za tuto cestu, i když se na ni občas ztratím, i když je pro mě často těžká. Děkuji ti Míšo za tvé porvázení.
 

Ivana: Pravidelnou meditací a praktikováním čtyř nezměrných kvalit objevuji a uvědomuji si, co vlastně jsem a co nejsem. Proměnil se mi pohled na sebe sama, dovolila jsem si být k sobě laskavá, soucitná, odpouštějící, a toto se přeneslo i do konání vůči mým blízkým i okolí. Bez muset a úsilí se cítím svobodnější ve svém konání, otevřela se mi důvěra v sebe sama, život, Vesmír. Docvaklo mi, že vše co se děje v mém životě je jen o mě a mém postoji ke všemu, co přichází - zda se nechám vtáhnout do situace a emocí nebo budu v nadhledu, v pozorovatelce, zda uvěřím neodbytným myšlenkám či své intuici. Zklidnit mysl a nastolit si vnitřní klid a ticho, být tím klidem, to mi dává sílu a radost. Zlepšil se můj přístup ke strachům a obavám, učím se, jak s nimi pracovat. Překvapilo mě, jak velkou mám odvahu a ochotu vědět, znát co zatím vším je. Každodenní trénink přijímání toho, co přichází, nebýt v odporu, být s tím, mi pomáhá přirozeně plynout životem.     

Helena: Uplynulý roční výcvik mě opět posunul blíž k jemnějšímu vnímání sebe, svých reakcí a motivů jednání. Nejjednodušeji řečeno "Vidím na sebe a slyším se". Lépe se orientuji v sobě samé, daří se mi zachytit nástup myšlenek a pozastavit jejich zbytečné a vysilující rozvíjení. S tím přichází i větší pochopení pro ostatní a jejich chování, jakýsi nadhled a ztráta potřeby konfrontace, která není přínosem pro nikoho zúčastněného. Zároveň si ale intenzivněji uvědomuji své "chyby" sice bez výčitek ale s vnitřním údivem, nad svým jednáním a to zpravidla v situacích ve vztahu ke svým dětem. Jejich výchova se pro mě stala školou, kde mohu aplikovat naučené a osvojené a zároveň se snažit přiblížit se ještě víc sobě i svým dětem tak, aby to přiblížení se bylo současné a vzájemné. Uplynulé výcviky mi otevřely směr vnitřního vývoje, který se snažím držet s vědomím, že je to to nejlepší, co můžu učinit.

Andrea : Letošní ročník Esence pozorovatelky byl pro Andrejku opět jiný než ty předchozí. Letos cítila, že jí probíraná témata dávají opět větší smysl a další střípky informací zapadají do již rozpracovaného obrázku. Cítila se zase o něco bezpečněji v kruhu ostatních žen a opět o něco lépe se jí dařilo jednak naslouchat , jednak vyjadřovat, co zrovna chtělo být vysloveno. Letos Andrejka cítila mnohem větší elán do praktikování jednotlivých témat a do „plnění domácích úkolů“, možná i proto, že cítila, jaký dopad mají na její život - Andrejka letos zažívá delší okamžiky ticha mysli  a i díky tomu cítí mnohem větší klid v každodenním životě. Opět o kousek lépe vidí na svou mysl, programy, které jsou v ní zabydlené, emoce i tělo. Pozoruje, že zase o kousek víc přebírá zodpovědnost za svůj život namísto role oběti a zároveň na sobě tolik nenechává ulpívat zodpovědnost za životy ostatních. Děkuje moc všem bytostem v kruhu, že s nimi mohla spolu-být.

Dana: Pro mne byla největší změna samotný postoj pozorovatelky. Najednou jsem začala více vnímat samotný život, svoji rodinu, sebe..I barvy nebe se mi teď zdají sytější. To pro mne byla velká změna a občas jsem měla co dělat, abych některé věci ustála. Obzvlášť situaci u nás doma, která nebyla jednoduchá. Při výcviku jsem v sobě objevila pocity, vazby, připoutanosti o kterých jsem dříve neměla tušení. Postupy, které jsi nás učila, mi pomáhají v každodenním životě. Nerada bych zde vypisovala obsáhlé romány, ani to moc neumím..:-)

Chtěla bych ale napsat, že výcvik zasahuje do nejjemnějších nitek mého života (ne jen mého). Míšo, DĚKUJI za trpělivost. Cítím velkou vděčnost za předání těchto moudrých postupů a rad. Bylo mi velkým potěšením se ve společném kruhu žen potkávat.

 

Ivana: "Za poslední rok výcviku jsem si uvědomila, jak je osvobozující, být k sobě pravdivá a opravdová. Praktikování není snadné, je i bolestivé, objevuje se strach, odpor a další naučené a zažité programy, které mi v tom brání. S odvahou, laskavým srdcem, pokorou a soucitem je objevuji a přijímám. Meditace, sdílení s ostatními v kruhu, i jejich podpora mi v tom pomáhají. Jsem láskou, bez podmínek, bez srovnání a porovnání, s tímto uvědoměním jen jsem a plynu životem každý den.

 

Nikdy bych nevěřila, jak může být ubíjející mysl plná myšlenek, které „kecají“ do vše, co v životě dělám. Být v pozorovatelce, pozorovat mysl, tělo, emoce i programy mě udržuje být ve svém středu, v klidu a rovnováze. Uvědomila jsem si svoji velkou vnitřní sílu a chuť a ochotu vědět, znát co zatím vším je. Praxi „být v pozorovatelce“ vykonávám stále, díky pravidelnému trénování se nenechávám (tak často) vtáhnout do cizích problémů či situací, neřeším je silou, všímám si, co daná situace zrcadlí mě nebo mi ukazuje, co si mám poléčit. Díky tomu jsem ve větším nadhledu, že vše okolo mě je jen film, jsem láska. Znovuobjevuji radost a plynutí životem. Děkuji za možnost být ve výcviku."

 

 

 

Michaela: "Jsem vděčná na možnost se potkávat v tomto kruhu, kdy se každá snažíme sama za sebe a společně díky sdílení a praxi jít a hledat samotnou podstatu, podstatu sami sebe, svého fungování, svých kulis, strachů, nevědomosti a uvědomovat si neustále jak moc nás to ovlivňuje v každodenním životě.

 

Díky předposlední meditaci vipassana jsem si mohla skrz fyzické tělo v bezpečném prostoru prožít stav, který se těžko popisuje. Ztrátu kontroly nad jeho procesy, pohyby a prožitky, odevzdání se síle a intenzitě, tomu co se samovolně děje. Totální rozvibrování, pročištění a uvolnění energie a být pozorovatelem tohoto dění. Výsledkem je stav rozproudění energie a živosti, větší radosti, uvolněnosti a citlivosti projevující se v každém okamžiku.

Cítím velkou vděčnost a lásku, že jsem součástí a uvědomuji si větší laskavost sama k sobě a že mohu žít a prožívat vše více přirozeným a blízkým způsobem… a snažit se uvědomovat si, že nemusím být obětí a součástí ničeho, co nechci zažívat. Svou radost a živost jsem mnohde potlačila a nedávala přirozeně najevo.

 

Výcvik a život sám mi umožňují hlouběji nahlížet na nezodpovězené otázky, které vylézají na povrch. Patří mezi ně to být pravdivá sama k sobě na všech možných úrovních a zbavovat se strachu být sama sebou i před okolím. Učit se a více jednat od srdce, rozhodovat se s jeho pomocí a nepřehlížet/nepotlačovat tyto impulzy. Uvědomovat si, kde si sama sobě bráním v tom, co v životě chci zažívat a prožívat. Žít pravdivě v lásce, ve svém ženském těle a rozvíjet svou odvahu nejlépe každý den. Vidím na svůj strach být naplno sama sebou, být si vědomá své sebehodnoty, rozhodovat se s ohledem na své potřeby… zkusit dělat neustálé krůčky v souladu se svým srdcem, s laskavostí a důvěrou…

 

Všimla jsem si a vidím, jak moc naučeným zvykem je neustálé omlouvání se za něco… jak je to zautomatizovaná reakce. 

 

Výcvik mi při poslední meditaci dal pocítit velkou zodpovědnost za to, čeho jsem součástí v rámci sebe sama i kruhu, místa které na mě „vyšlo“ při dosednutí na židli a pocítit tak velký respekt, že jsem zrovna zde a že to s sebou nese i umění sebrat odvahu ukázat a uvědomit si vnitřní sílu, kterou vyzařuji do vnějšího světa, vyrovnání, držení… Uvědomění si a následné přijmutí toho, co je v danou chvíli, ikdyž jsem se v tom nejdříve necítila ve své kůži…, když mysli došlo, kde sedí…

 

Děkuji za vše a všem, za možnost jít touto cestou, za vedení a inspiraci. Za opravdovost."

 

Petra: "Naučila jsem se, že život je jako hra s mnoha dějstvími. Být v přítomnosti, Pozorovat bez analyzování. Přijímat bez hodnocení vnitřní klid a když zmizí, jak se vrátit zpět . Že správně je vše (že jenom moje mysl = ego si myslí, že správná je jen jeho verze). (Teď si uvědomuji, že odtud plynul můj strach a potřeba mít vše pod kontrolou. Věřila jsem, že je správné jenom, to, jak si to představuju a ostatního jsem se bála. Nevěřila jsem, že život je vše v souladu. Tedy naučila jsem se, že život je správně, takový, jaký nyní je.) Do praktického života si odnáším vnitřní klid a pokud mě něco vyhodí z této harmonie, uvědomím si, že jsem ztratila bdělost a ovládl mě vzorec, potom se zase vrátím do bdělosti a tedy i do vnitřního klidu, rovnováhy a harmonie. Zjistila jsem, že nemohu rozlišovat na dobré a špatné situace, protože ty špatné nejsou špatné jenom mi zdrcadlí nějaký nesoulad v sobě a díky tomu se učím. Zjistila jsem, že nevědět všechno, neznat odpovědi a nebýt nejlepší není špatné a neohrožuje mě to. Polevila jsem v nárocích na sebe. Těším se z života a z lásky k životu."

Jana: "Naučila jsem se meditovat, co je to buňka, co je to bdělá přítomnost a pochopila, že mne čeká v následujících letech zcela jiná cesta. Pochopila jsem, jak moc mne ovlivňuje mysl, a že když utichne, je mi mnohem lépe. Do každého dne si odnáším naději, že ho mohu žít jinak než dosud. Poznání, že mám být na sebe laskavá, ale je potřeba být pevná v disciplíně. Každodenní praktikování cítím jako potřebu. Díky výcviku jsme si zvědomila, že mám stále spoustu konceptů, ale jejich síla a projevy jsou slabší - hodnotící mysl, srovnávání, představy co by kdyby, snaha radit, pomáhat, kde není třeba a požadováno.To, co si teď uvědomuji  nějak silněji je koncept kdy řeším situaci mezi dětmi a mužem a nenechám ho vyřešit si to sám. A také, koncept dělání věcí za děti - nenechávám jim prostor pro jejich samostatnost. Našla jsem, že skrz meditaci mohu komunikovat se svým tělem, odpouštět, upouštět, přijímat, odevzdávat."

Iva: "Naučila jsem se, že jsem láska, že silou vše nedokážu, je potřeba věci pustit, nechat se je dít, že jsem tvůrce svého života, že sebe sama vnímám přes tělo a vědomí, že mi přijímáním a odevzdáváním má být rovnováha, že jsem jedinečná. Do praktického života si odnáším zpomalení, nenechat se vtahovat do věcí, odhalování mých stinných stránek přes lidi-andělé, kteří mi přicházejí do cesty, spaní v boží náruči, být bdělá a všímavá ke svému tělu, věřit své intuici, žít tady a teď."

Helena: "Naučila jsem se, že umět nechat věci se dít, nevytvářet si znepokojení prostřednictvím myšlenek, potřeba afirmací a vizualizací zmizela, větší vnitřní klid bez lpění na jistotách, vytrvalost a disciplinu. Do každodennosti si odnáším schopnost nenechat se vtáhnout do všeho, co se děje okolo mne, do příběhů ostatních. Schopnost dívat se ze svého středu a schopnost nechat věci se dít, tak jak se dějí, bez potřeby zasahovat. Ochotu ustoupit a nechat věci/situace projít. Klid a důvěru,  že vše je jednoduché. Umění zastavit se." 

Petra: "Spojení s vnitřní pozorovatelkou mi přineslo hlubší uvědomění si sama sebe, zpřítomnění v běžných činnostech. Je mno pro mě nástrojem, jak ze sebou pracovat v klidných i vypjatých chvílích. Spojení se sebou praktikuji po celý den, přiznám se, méně, než při docházení do kruhu. Uvědomuji si, že spojení se skupinou mě hodně podporovalo. Cesta Esence Pozorovatelky dala některé věci do pohybu - v oblasti práce a vztahů.
Došlo u mě k pochopení fungování celé bytosti a pomohlo mi více se spojit s linií Mistrů. Na této Cestě velmi oceňuji praktičnost, jednoduchost a že jde přímo k jádru pudla :). Nyní se prožívám více v těle a dokáži rozlišit z jaké úrovně jednám. Děkuji za podporu a vedení Michaeli a celému kruhu."

Andrea: "Co se týče praktikování, každý večer se o to snažím, bohužel většinou usnu, protože jsem hodně unavená, takže to dotáhnu tak ke 3.-4. čakře a už spím. Na druhou stranu mi praxe pomáhá vyčistit hlavu, takže se mi usíná opravdu dobře. Naše společná setkávání mi přinesla asi více klidu do emocionálně vypjatějších situací, když například naše miminko pláče, zůstávám velmi v klidu a můžu tak situaci mnohem lépe řešit. Připadám si I více v klidu, co se týče otázek života a smrti. Věci nechávám více plynout, méně lpím na plánech. Kolem a kolem, cítím větší klid. Moc děkuju a když budu stíhat, ráda přijdu na některé ze setkání I letos."

Helena: "Posílám krátké shrnutí toho, co mi naše setkávání a tvoje vedení dalo.
Směr, směr, kterým jsem se vydala na cestu sebepoznání a sebeuzdravení. Uvolnění, oproštění od potřeb kontroly všeho a za všech okolností. Pootočení k sobě, z pozice, ve které jsem stála k sobě zády a ani o sobě nevěděla. Tento posun mi umožňuje vidět sebe i vše ostatní v jiném světle, z jiné pozice. Ignorace sebe byla zároveň ignorací všeho/všech ostatních, tím, že stojím za sebou resp. k sobě čelem pro mě znamená, že vše okolo se vztahuje do středu a nevtahuje mě do hry mě samotné se sebou. Ignorování všeho mi dávalo pocit síly, ale naopak mě o mou sílu obíralo. Znovunalezení sebe pro mě znamená být na sebe hodná, za všech okolností, být na sebe hodná. Znamená to pro mě víc než slova "mám se ráda", která jsem byla schopná o sobě říct i dřív ale neuměla jsem je naplnit. Být na sebe hodná mi dává sílu být sama sebou bez odsuzování a bez podmínek přijetí sebe sama. Cítím velkou vděčnost za to, že jsem se mohla účastnit, že jsem přijala postupnou cestu  a že na ni setrvávám. Trpělivost je dalším posunem, oproštění se od očekávání a trvání na výsledcích patří k této mé cestě. Moc děkuji za celoroční podporu, kterou cítím i nadále."

Přihláška-VII. Roční škola ESENCE POZOROVATELKY PRAHA 2023/ 2024

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Přihláška-VII. Roční škola ESENCE POZOROVATELKY BRNO 2023/ 2024

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Přihláška VII. Roční škola Esence Pozorovatelky 2023/2024 PRAHA+BRNO

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: