Prostor vděčnosti

 "CESTA K SOBĚ VEDE PŘES VDĚČNOST PROŽÍVANOU V TĚLE"

Velké poděkování jde k rodičům za život...tělo bez spermie a vajíčka nevznikne, a tomu je třeba neustále děkovat. Za chrám boží, který mohu obývat a přes něj působit.

Další děkuji jde ke každé bytosti - učiteli - mistru na mém Mostě Života - poděkování proudí ke Kalyani Pavle Maškové, Míle Tomášové, Eduardu Tomášovi, Jiřímu Vackovi, Babájí, Oshovi, Ramanu Maharishimu, Matce Meeře, Ánandi Ma, Dhyanyogimu, Sai Babovi ze Širdy, Amáči, Marcelce z Hor, Nythianandovi, Panně Marii, Marii Magdaléně, Ježíši a Archanděli Michaelovi..jednomu Světlu v těchto mnoha sjednocených bytostech.  

Děkuji a vděčnost teče ke všem partnerům, kteří byli učiteli a obzvláště děkuji životnímu partnerovi...moudrému, laskavému a probuzenému muži Janovi.

Děkuji také všem odvážným duším, přicházejícím do našeho rodu...a je jich už 22-))

A děkuji sobě, že s odvahou a touhou jdu.

A děkuji...ke každému přátelství a přátelskosti obzvláště, vysílám ze Srdce - Zřím vás.