IN & OUT BODY

IN & OUT BODY   

Metodika pohybovo-tanečních a kontemplativních meditací pro celistvost člověka.

     

Projekt by Michaela Meera

IN & OUT BODY se sneslo 13.9. 2011.

Po řadě kurzů Michaela Meera přesunula pozornost k projektu Pizzetky a Šamanské Šaty.

 

Celistvá metoda vyučování, kde se pohybem praktikuje:

Meditace pránajáma, átmavičára, víceúrovňovost pro orientaci v těle, tanec a vědomý pohyb, konstelační práce a mnoho dalšího...v živé otázce Kdo Jsem Já.

 Proč je důležitá MEDITACE?

Proto, že aktivuje vědomé prožívání sebe sama a pomáhá v přesunu mysli k Bytí .

A prohlubuje tento stav během celého dne i noci.

"Kam směřuji pozornost, to oživuji. "
Pouze na mě záleží, čemu budu věnovat "svou"pozornost.
Pokud do spojení se svou podstatou, není jiného možného výsledku, než ú-plné prozření.

Proto je prvotně důležité POZOROVAT- co se děje v myšlenkách, v těle, v emocích, v představách, ve vědomí...
Analyzovat vše, co vyvstává ve/ze mne, z vnějšího i vnitřního světa, z čaker, neustálá bdělá pozornost v každém momentu.

Tímto tréninkem prohlubuji sebe-uvědomění a zcela přirozeně zjišťuji, že už vše mám, že Jsem bytím,
že nic hledat nemusím, ani jezdit na daleká místa, abych TO tam našel.

  • Vyvstane-li otázka...když mlčení v myšlenkách, slovech i činech JEST, to pak jasný vhled a čistá mysl odpoví.

    Jak řekl František Drtikol: "Postavit se na stanovisko: Kdo to vše dělá? Já sám. Hledat toho, kdo to dělá. A "tam"nenajde se nic. Poznáním Stvořitele nedojdeš nikam jinam, než k sobě. A o tom se pak už neuvažuje, protože TO tak JE.
    A to vše předchozí...jsou jen vyučovací pomůcky."

 

Cestou Átmavičáry a dynamické meditace bez obalu

Setkání má dvě části, první dynamickou a druhou zaměřenou na meditaci v Tichu.

 
Jedinečná metoda cvičení pro život a zdravý cyklus Pravidelné fyzické cvičení pro ženy na mnoha úrovních, které chtějí udělat víc pro svou pánev a dělohu.

Info ZDE
 

V tomto roce 2023 oslavuje M. Meera 30 let od první prožitkové zkušenosti na cestě k sobě.


13.9. 2011 se snesla vize při jízdě tramvají. Než jsem dojela do studia, což je 15 minut, vize obdržela název i koncepci, do týdne přišel prostor a první lidé... tak vzniklo IN & OUT BODY. Vždy mne zajímalo co se děje uvnitř & vně těla . Byla jsem přivedena k mnoha mistrům, rodinným konstelacím, meditacím  Átmavičáry a Pránajámy, Dynamické Osho meditace, Tantra, Usui Reiky, Seichim Reiky, k ženským kruhům i školám. Nevěděla jsem, že jsem již ušla takovou cestu, aby mohlo být skrze mne sesláno to, co jste již mnozí ochutnali pod názvem IN & OUT BODY. Neplánovala jsem tuto cestu.

V kurzech IN & OUT BODY je učení živosti předáváno tak, aby vše bylo aplikovatelné okamžitě v životě. Velmi jedno-duché nástroje, které jsou sesílány podla aktuálního nastavení nejen skupiny, ale i národa, planety...Jsem živým důkazem, že cesta do nitra vede k živosti ven.

V  IN & OUT BODY se spojuje To, čím jsem zatím prošla za 51 let své cesty. Může Vám být tradiční učení předáváno Nově, svobodně a hravě. Tělo rozproudíme vycházením z prázdna, komplexně zboříme i propojíme zažité struktury fyzického cvičení a meditačních technik v úctě k tradici. Tím se Nově aktivuje energetický systém i fyzické tělo. Uvolňuje se vše, co již není k životu, vyprazdňuje se vše, co již nemusíme nést a zároveň jsme okamžitě plněni Duchem. Lidská bytost se tím začíná prožívat svobodně a cítí, odkud mluví,odkud koná, odkud myslí...naučí se komunikovat se svým fyzickým tělem-mapou.
Výsledek je: ŽÍT PŘÍTOMNOST, PROŽÍVAT se coby Duše, CÍTIT SE, ORINETOVAT SE V SOBĚ - V TĚLE - V ŽIVOTĚ svobodně, HÝBAT se od Universa, ne od rodů, národů, skupin.. Udržet si energii a z toho nechat konat Srdce. Je To Jedno-Duchá Pravda, která je v každém z nás.

Jen zapni své tlačítko START a vydej se na cestu. ZAČNI....
Vyprázdněním starého a naplněním Milostí Přítomnosti v tomto požehnaném čase může každá bytost dojít ke sjednocení tak, jak je v jeho plánu Duše. Jde tím přímo ke Zdroji. Stává se svobodným. Není to úplně pohodlná cesta, protože vyžaduje odvahu, osobní úsilí a ztišení, avšak vědomým pohybem se úsilí stává hrou...

Tato pohybová aktivita je vhodná pro muže i ženy všech věkových generací. Taktéž pro osoby s pohybovým handicapem, pro osoby s různými zdravotními problémy, vhodné i pro těhotné ženy. Vyprázdněním těla od ztuhlostí a energetických nánosů na IN & OUT BODY například ženy těhotní...což je krásný projev i důkaz, že má cenu své tělo znát a prožívat se v něm.

www.inoutbody.cz